Ivermectine versus covidvaccins: een extreem staaltje irrationaliteit

Wanneer ik dit schrijf, heb ik net mijn eerste covidvaccin gekregen. Een opluchting, na zolang ernaar uitgekeken te hebben. Een pak sneller dan ik had verwacht: nog geen anderhalf jaar wachten. Knap werk van de wetenschappers. Ik vond het mooi om te zien, al die mensen die zich laten vaccineren. Hoe we tezamen, met wetenschap en goede wil, de strijd aangaan tegen een gevaarlijk virus.

En dan zien we dingen gebeuren die je eigenlijk niet voor mogelijk acht: de groeiende vaccintwijfel en covid-desinformatie. Ik zag hoe een bevriend huisarts (ik zal haar naam niet vernoemen), die erg begaan is met gezonde voeding, duurzaamheid en het welzijn van mensen en andere dieren, meer en meer kritisch werd tegen de covidvaccins. Die huisarts gleed langzaam weg in de richting van pseudowetenschap. Zo ver zelfs, dat ze onlangs enkele vaccinkritische artikels op sociale media deelde van wel zeer beruchte pseudowetenschappers: Jozef Mercola en Stephanie Seneff.

We raakten in discussie, waarbij het geneesmiddel Ivermectine aan bod kwam. Toen stuurde ze me een link naar een wel zeer bijzonder artikel in Naked Capitalism. Meestal moet je als skepticus veel bronnen raadplegen om een artikel te factchecken. Maar dit Naked Capitalism artikel was bijzonder in de zin dat het zelf alle informatie bevat om na wat kritisch denken te concluderen dat het niet klopt. Het hoeft niet te verbazen dat iemand met een gebrek aan kritisch denken of met de foute morele waarden dergelijk artikel kan schrijven. Maar het is wel verbazend wanneer een huisarts, een intelligente, hoger opgeleide persoon die wel de juiste waarden zoals volksgezondheid deelt, erin trapt. Die huisarts raadt het covidvaccin af en beveelt Ivermectine aan, en daar zit een inconsistentie in.

Even enkele relevante feiten op een rijtje. 1: Ivermectine is een bewezen effectief en veelgebruikt medicijn tegen parasieten, waarvoor zelfs een Nobelprijs werd gegeven. 2: Ivermectine is een essentieel geneesmiddel volgens de Wereldgezondheisorganisatie (WHO). 3: Datzelfde WHO raadt, op het moment van dit schrijven, het gebruik van Ivermectine tegen covid af, tenzij in experimenteel onderzoek (klinische studies). Andere regulerende instanties, zoals het Europese EMA en de Amerikaanse FDA, volgen daarin. 4: De eerste en mogelijks belangrijkste producent van Ivermectine, de farmareus Merck, zei dat Ivermectine geen bewezen doeltreffendheid heeft tegen Covid en dat het gebruik ervan risicovol is. 5: Ivermectine kent ook enkele ernstige zeldzame bijwerkingen, zoals neurologische schade en coma. 6: Merck produceert geen covidvaccins. 

Waarom zouden de WHO en Merck Ivermectine afraden als het toch goed zou werken tegen covid? Het Naked Capitalism artikel poneert drie mogelijke verklaringen.

Ten eerste is Ivermectine een generisch en goedkoop geneesmiddel. Omdat het patent vervallen is, zal een farmabedrijf minder verdienen aan de productie van Ivermectine, in tegenstelling tot de nieuwe covidvaccins die wel gepatenteerd werden. Maar dat verklaart nog niet waarom de WHO, EMA en FDA Ivermectine afraden tegen covid. Ze bevelen immers wel het generische Ivermectine aan tegen parasieten. Ze erkennen dat Ivermectine een zeer belangrijk medicijn is, dus je kunt niet zeggen dat ze maar niet willen zien hoe goed dat medicijn is. En we mogen niet vergeten dat Merck helemaal niets verdient aan covidvaccins, want ze produceert geen covidvaccins. Merck kan nog wel wat verdienen aan Ivermectine, want anders zou Merck haar productie van Ivermectine wel stopzetten. De supporters van Ivermectine doen er nog een schepje bovenop: ze verwijzen naar onderzoekers (onder andere Jackie Stone en Pierre Kory) die zeggen dat je de dosis Ivermectine voor de behandeling van covid gerust mag opdrijven, en dat je Ivermectine ook als preventiemiddel kunt gebruiken, met een dosis per week. En dan moeten we geloven dat farmabedrijven zoals Merck geen extra winsten zouden binnenrijven? Trouwens, het AstraZenecavaccin kost ongeveer evenveel als een dosis Ivermectine, en je moet je niet elke week vaccineren.

Nu we het over de kostprijs hebben: economen kunnen berekenen hoeveel een persoon bereid is te betalen om een sterftekans gelijkaardig aan die van covid-19 te vermijden, door te kijken naar de betalingsbereidheid voor bijvoorbeeld extra veiligheidsuitrusting in wagens, extra verkeersveiligheidinfrastructuur voor kwetsbare weggebruikers, of dure levensreddende behandelingen in ziekenhuizen. Of ze leggen de hogere huurprijzen in gebieden met minder luchtvervuiling naast de sterftekansen door luchtvervuiling. Hoe dan ook, cijfers variëren van enkele euro’s tot enkele tientallen euro’s betalingsbereidheid voor het vermijden van een sterftekans van een op een miljoen. De kans dat iemand covid krijgt en eraan sterft als die persoon niet gevaccineerd is, ligt rond de een op duizend. Maar misschien behoor jij tot een bevolkingsgroep waar de kans een op tienduizend is. Dan ligt jouw betalingsbereidheid om dergelijk risico te vermijden al gauw op een paar honderd euro’s. Dat is je maximumprijs voor een vaccin, als je tenminste geen irrationele vaccintwijfel hebt. Voor een vaccin van rond de tien euro kun je nu niet zeggen dat Big Pharma met de winst gaat lopen. De prijs van vaccins is zo laag, omwille van concurrentie tussen de verschillende vaccinproducenten. Je moet al een behoorlijk irrationeel wantrouwen en haat hebben tegen grote farmabedrijven als je bereid bent om een gezondheidskost van enkele honderden tot tienduizen euro’s op te lopen, opdat een groot bedrijf geen tien euro zou kunnen krijgen. Trek nog de onderzoeks- en productiekosten af van de verkoopprijs, en het is duidelijk dat de covidvaccins geen megawinsten vormen voor Big Pharma. En als ze dat wel vormen, dan kun je net hetzelfde zeggen van Ivermectine.

Een tweede verklaring die we lezen in het Naked Capitalism artikel, is dat farmabedrijven onderzoek doen naar nieuwe medicijnen tegen covid. Merck, bijvoorbeeld, doet volop onderzoek naar Molnupiravir. Omdat dat medicijn te patenteren is en er dus meer winst mee te rapen valt dan met Ivermectine, zou dat de reden zijn dat Merck haar eigen Ivermectine afraadt in gebruik tegen covid. Hier zien we dat het wantrouwen in Big Business een te hoge vlucht maakt. Het argument dat grote bedrijven niet te vertrouwen zijn omwille van de megawinsten die ze boeken, wordt hier overdreven en veel te onpas gebruikt. We kunnen de vergelijking maken met een typische complottheorie: die is niet te weerleggen, want als er geen bewijs voor is, is dat volgens de complotdenker net een bewijs dat het bewijs wordt verdoezeld door het complot. Ook het argument van de financiële belangen is niet te weerleggen: zelfs als een groot bedrijf zoals Merck iets zegt dat schijnbaar indruist tegen de eigen winstbelangen, dan moet er wel een sluwe verborgen reden zijn die gebaseerd is op winstbelangen.

Voor diegene die wat nuchter nadenkt, en zeker voor de bedrijfseconoom, is het zonneklaar dat dit argument geen steek houdt. De situatie van Merck is te vergelijken met een hypothetische scenario van een grote zuivelproducent die koemelk voor warme dranken afraadt. Waarom doet ze dat nu? Omdat –hoewel ze zelf koemelk verkoopt- er op koemelk geen patent is en er niet veel te verdienen valt met koemelk, en dan maar onderzoek doet naar een nieuwe te patenteren vloeistof voor in de koffie? Merck is bereid miljoenen euro’s van de verkoop van Ivermectine te mislopen omdat ze verwachten dat ze een nieuw medicijn kunnen patenteren waarvan ze de wetenschappers kunnen overtuigen dat het beter werkt dan Ivermectine, waarvan de geneesmiddelenagentschappen het wel snel zullen goedkeuren in de behandeling tegen covid, en waarvan het de concurrentie met de nieuwe covidmedicijnen en -vaccins van de andere farmareuzen kan weerstaan. En ze verwachten dan natuurlijk ook dat andere Ivermectineproducenten er niet zullen in slagen om de WHO te overtuigen om alsnog het goedkopere Ivermectine in te zetten tegen covid. Diegene die dit gelooft, is ofwel vergeten dat Merck aandeelhouders heeft die gefocust zijn op de bottom line, namelijk winst maken, ofwel gelooft die persoon dat die aandeelhouders heel dom zijn.

Dan komen we bij de derde verklaring: Ivermectine wordt bewust tegengehouden om de uitrol van de covidvaccins te garanderen. Vaccins werden versneld goedgekeurd omwille van een noodsituatie. Deze noodvergunning bevat blijkbaar een exclusiviteitclausule: de vaccins zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat er geen andere effectieve behandelingen tegen covid zijn. Dus als Ivermectine goedgekeurd zou worden, dan dreigen omwille van deze exclusiviteitclausule de vaccins hun noodvergunning te verliezen, en dat hebben de vaccinproducenten niet graag. Maar Merck produceert geen covidvaccins. Dus de vaccinproducenten zouden erin geslaagd zijn om zowel de WHO, het EMA, de FDA alsook Merck te manipuleren en onder druk te zetten om Ivermectine niet goed te keuren. Oh, en ook de mainstream media gaat daarin vlotjes mee en verzwijgt doelbewust de doeltreffendheid van Ivermectine. Maar de vaccinproducenten zijn er blijkbaar niet in geslaagd de WHO te overtuigen om gewoon die clausule bij de noodvergunning te schrappen. En waarom zou Merck dan nog wel onderzoek doen naar Molnupiravir als covidbehandeling, als ze toch op de hoogte was van die clausule? Als dat nieuwe medicijn goedgekeurd wordt, dan gaat dat evengoed de noodvergunning van de vaccins bedreigen. En de kans bestaat dat de WHO beslist dat niet enkel vaccins maar ook andere covidbehandelingen een noodvergunning krijgen, met een gelijkaardige exclusiviteitclausule. Kon Merck dan niet beter gewoon wat anti-vaccin-desinformatie verspreiden in plaats van anti-Ivermectine-desinformatie? Des te meer je erover nadenkt, des te onwaarschijnlijker deze derde verklaring wordt.

Het zou kunnen dat Ivermectine wel goed blijkt te werken tegen covid, maar het is op moment van dit schrijven nog te vroeg om dat te concluderen, omdat het onderzoek nog te beperkt is. De vaccintwijfelende huisarts ontraadt de vaccins, onder andere omdat die nog onvoldoende getest zijn geweest op veiligheid en doeltreffendheid. De huidige vaccinatiecampagne wordt beschouwd als een grootschalig experiment met menselijke proefkonijnen. Ironisch genoeg hebben de covidvaccins al wel de grootschalige klinische studies doorstaan, wat we niet kunnen zeggen van Ivermectine. Als we nu al Ivermectine zouden goedkeuren, dan kunnen we minstens zo goed zeggen dat de bevolking gebruikt wordt als proefkonijn. Het Naked Capitalism artikel spreekt van vijftien klinische studies die bewijs zouden geven van de effectiviteit van Ivermectine tegen covid. Maar dat zijn kleinere studies en er wordt niet bijgezegd welke partijen achter die studies zaten. Zijn dat allemaal studies van onafhankelijke wetenschappers, of zitten er ook studies tussen van farmabedrijven die winst willen slaan uit Ivermectine?

Om het nog erger te maken: de vaccintwijfelende, Ivermectinesupporterende huisarts stuurde me youtubefilmpjes van mensen als Pierre Kory die letterlijk beweren dat zulke grote gerandomiseerde klinische studies eigenlijk niet hoeven. Ivermectine werd als behandeling tegen bepaalde parasitaire ziektes goedgekeurd op basis van minder en kleinere klinische studies, dus waarom nu voor covid extra grote studies eisen? Maar voor de vaccins konden de klinische studies dan weer niet groot genoeg zijn. Dat is meten met twee maten en gewichten.

Over een dubbele moraal gesproken: het Naked Capitalism artikel verwijst naar de dalende covidsterftecijfers in Indiase regio’s waar Ivermectine als behandeling gebruikt wordt. De mainstream media en overheden, met hun covidstatistieken, worden gewantrouwd door vaccintwijfelaars. Maar toevallig worden de covidstatistieken in precies die regio’s waar Ivermectine gebruikt wordt, wel vertrouwd. Hebben ze daar toevallig ook betere PCR-tests of betrouwbaardere overheden? 

Met een beetje kritisch denken kunnen we zien dat het verhaal van de vaccintwijfelende huisarts behoorlijk inconsistent is. Ik denk dat het verhaal veel simpeler is. De WHO raadt voorlopig Ivermectine tegen covid af, omdat er nog te weinig bewijs van effectiviteit is en er veel arme mensen zijn die Ivermectine nodig hebben tegen gevaarlijke parasieten. Die mensen worden geschaad wanneer rijke mensen Ivermectine gaan opkopen als preventiemiddel tegen covid. Ivermectine heeft ook gekende bijwerkingen, waarvan sommige heel ernstig. Dat wordt beaamd door Merck. Omdat de baten-kostenverhouding van Ivermectine in de behandeling tegen covid voorlopig nog erg onzeker is, zijn overheden niet bereid de schadeclaims (van mensen die Ivermectine namen tegen covid en dan ernstig ziek werden) op zich te nemen. Als Merck dan wel Ivermectine laat autoriseren in gebruik tegen covid, dan zal dat zijn onder de voorwaarde dat Merck geconfronteerd wordt met dat risico op schadevergoedingen. En dat is niet goed voor haar bottom-line: winst maken. Dus daarom dat Merck op veilig speelt en wacht tot er meer evidentie is dat Ivermectine een goede baten-kosten verhouding heeft. We mogen niet vergeten dat het risico op schadevergoedingen een belangrijke factor is in de afweging door aandeelhouders. Het gaat over schadeclaims van miljoenen euro’s per claim.

Die grote schadevergoedingen kunnen een nieuwe bedreiging vormen voor de betrouwbaarheid van wetenschap. Wetenschappelijke studies die gesponsord worden door de industrie, worden terecht gewantrouwd omwille van financiële belangenconflicten. Maar niet enkel bij de partijen die een middel verkopen, maar ook bij de partijen die het middel gebruiken, kunnen er ernstige financiële belangenconflicten meespelen. Dat zien we binnen de antivaccinatiebeweging. Patiëntenverenigingen die slachtoffer menen te zijn van vaccins, azen op miljoenen euro’s schadevergoedingen en huren daarbij advocaten in die op hun beurt wetenschappers betalen om bewijs te leveren dat vaccins de schade hebben veroorzaakt. Zo hebben invloedrijke antivaccinonderzoekers zoals Andrew Wakefield (bekend van een beruchte mazelenvaccin-autismestudie) en Romain Gherardi belangenconflicten, want ze hebben geld ontvangen van patiëntenverenigingen of advocatenbureaus. Anti-vaxxers kijken te eenzijdig naar belangenconflicten van de industrie en niet naar gelijkaardige belangenconflicten binnen de eigen beweging.

En als je dit allemaal niet gelooft, dan kan ik nog steeds dezelfde slechte kaart spelen die anti-vaxxers vaak uitspelen: de vaccintwijfelende Ivermectinesupporter zit mee in het complot en wordt ingehuurd door de Ivermectineproducerende Big Pharma bedrijven die uit zijn op maximale winst en maar al te kraag massale hoeveelheden Ivermectine willen verkopen.

Dit bericht werd geplaatst in Blog. Bookmark de permalink .

3 reacties op Ivermectine versus covidvaccins: een extreem staaltje irrationaliteit

 1. Beste Stijn,

  Ik bewonder u vanwege uw intelligentie, maar wat het corona virus betreft heb ik nog een betere oplossing dan een vaccin. Maar veel minder simpel en moeilijk, gezonde natuurlijke voeding met supplementen. De kostprijs is hoger dan het vaccin en de mensen willen liever een spuitje dan anders gaan leven. Ik moet niets van de overheid hebben, niets met rotte farmaceutische bedrijven en dus neem ik het raadselachtige vaccin niet. Mijn immuunsysteem is zo krachtig dat ik de meeste virussen en bacteriën wel aan kan. Oud worden en zeer gezond blijven is de wetenschap van macrobiotiek. De meeste informatie over gezondheid vind ik bij Juglen Zwaan

  Juglen is spreker en schrijver over voeding en gezondheid. Hij is een gepassioneerde voedingskundige met een onbedwingbare honger naar nieuwe inzichten. Schreef de boeken De supplementenwijzer, De voedingswijzer en De receptenwijzer. Juglen is inmiddels meer dan 8 jaar onderdeel van het radioprogramma gezondheidsnieuws en is vaste gast in het TV-programma Wat eten we op SBS6. Studeerde Voeding & gezondheid aan de Open Universiteit. Hij onderzoekt kritisch en combineert moderne wetenschap met eeuwenoude kennis. Juglen is een voorstander van puur natuur. Hij hangt geen enkel voedingsgeloof aan, maar combineert vele visies. Klik hier om zijn verhaal te lezen.

  Maar ik ben helemaal niet tegen het corona vaccin laat dit duidelijk zijn, deze onzin waardoor we in een bijna fascisme leven vind ik niet leuk. Maar het heeft het mensdom weinig bijgebracht, ze willen weer het oude. De dieren blijven in de kou staan.

  Mvg,

  Jpc

  Met vriendelijke groet,

  Jpc

  ________________________________

  • stijnbruers zegt:

   Na zoveel onderzoek over covid heb ik nog geen enkele deftige studie gezien die stelt dat gezonde natuurlijke voeding met supplementen een betere bescherming biedt dan vaccins. En het is dan ook nog eens duurder… Ik betwijfel of je wantrouwen in overheid en industrie wel consistent is, want de overheid promoot gezonde voeding (cfr voedingsdriehoek van Vlaams Instituut Gezond Leven, promotie van groenten en fruit enzo door Voedingscentrum Nederland), en die supplementen worden door de industrie gemaakt. Als iedereen dan dure supplementen moet gaan nemen, waarschijnlijk meerdere porties per jaar, in plaats van vaccins, dan gaat dat veel meer omzet voor de industrie opleveren dan vaccins.
   Je immuunsysteem mag dan wel krachtig zijn, maar je kunt niet weten hoe het reageert op een nieuwe infectieziekte zoals covid. Overmoed of overdadig zelfvertrouwen tegenover een erg besmettelijk en gevaarlijk virus is niet zo rationeel.
   De insinuatie van fascisme vind ik erg misplaatst. Ik zie het afgelopen jaar geen enkele aanwijzing van ook maar iets dat te maken heeft met coronabeleid dat op fascisme lijkt. Dus ik weet niet wat je bedoelt met “deze onzin”.

 2. Cindy zegt:

  mensen met een krachtige afweerreactie hebben de meeste problemen. https://www.uzleuven.be/nl/nieuws/leuvense-studie-brengt-immuunreactie-longen-van-ernstig-zieke-covid-19-patienten-beeld
  Je immuunsysteem ‘boosten’ op welke manier dan ook is een gevaarlijk experiment. Ivermectine is ook een gevaarlijk experiment. Raar toch hoe anti-vaxxers zich als proefkonijnen willen opgeven om een niet bewezen geneesmiddel uit te testen. Terwijl ze nét dàt proefkonijnenargument gebruiken om het vaccin af te wijzen… Ze staan met ivermectine plots aan de verkeerde kant van het “Eigen Grote Gelijk”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s